Προσωπικά δεδομένα & Ασφάλεια

Τα προσωπικά σας στοιχεία (διεύθυνση, email, τηλέφωνο, κτλ) σε καμία περίπτωση δεν διατίθενται σε τρίτους. 
Χρησιμοποιούνται από εμάς και μόνο για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας, επικοινωνίας με εσάς ή προώθηση ενημερωτικών emails (newsletters).

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να εκμεταλλευτούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε.

*: συμπερ. Φ.Π.Α.